INFORMACIONI SISTEMI
INŽENJERING, PROGRAMIRANJE, ŠPEDICIJA

  • office@scada.rs
  • +381 11 212 00 60
  • +381 11 3132 453
Scada - REFERENCE

 

I SCADA sistemi

Fabrika stočne hrane SLOGA - Srpski Itebej. Sistem za nadzor i upravljanje proizvodnjom, definisanje optimalnih receptura i praćenje zaliha

Dispečerski centar EKC - Beograd

Sistem za nadzor i upravljanje sekundarnom regulacijom elektroenergetskim sistemima Srbije, Crne Gore, Makedonije

Dispečerski centar Gasne elektrane - East Tolum Uraineftgas  Rusija: SCADA sistem za šest gasna generatora GE Jenbacher, i 6 kV  Rasklopno postrojenje sa kontrolom pripreme gasa  (koristeći Siemens PCC, WinCC, Simatic, Siprotec).

 

Dispečerski centar Gasne elektrane - Novi Urengoj Urengojgasprom  Rusija: SCADA sistem za dva gasna generatora GE Jenbacher, i 10 kV  Rasklopno postrojenje (koristeći Siemens PAS, WinCC).

 

Dispečerski centar Gasne elektrane-toplane- Harp, Salehard, Rusija: SCADA sistem za četire gasna generatora GE Jenbacher, i 10 kV  Rasklopno postrojenje I automatsku regulaciju toplovodnog punkta, ventilacije mašinske hale i hlađenje motora (koristeći Siemens PAS, WinCC, Siprotec, Simatic).

 

Dispečerski centar Gasne elektrane - Talakanskaja SurgutNeftGas,  Rusija: SCADA sistem za deset gasna generatora GE Jenbacher, i 6 kV  Rasklopno postrojenje (koristeći Siemens PAS, WinCC).

 

Dispečerski centar Gasne elektrane-toplane – Makininskaja Pojma Moskva,  Rusija: SCADA sistem za deset gasna generatora GE Jenbacher, i 6 kV  Rasklopno postrojenje i automatsku regulaciju toplovodnog punkta, ventilacije masinske hale i hlađenje motora (koristeći Siemens PAS, WinCC).

Dispečerski centar Gasna elektrana – Pilkington Glass, Moskva, Rusija: SCADA sistem za četiri gasna generatora GE Jenbacher, i 10 kV Rasklopno postrojenje sa sinhronizacijom I Master Control (koristeći Siemens Pаs, WinCC).

 

Dispečerski centar Gasne elektrane-toplane – Tojota-motors, Moskva, Rusija: SCADA sistem za tri gasna generatora GE Jenbacher, i 0,4 kV  Rasklopno postrojenje i automatsku regulaciju toplovodnog punkta, ventilacije mašinske hale i hlađenje motora (koristeći Simatic, Siprotec, WinCC).

 

Dispečerski centar Gasne elektrane-toplane – Regent, Moskva, Rusija: SCADA sistem za devet gasnih generatora GE Jenbacher, i 10 kV  Rasklopno postrojenje i automatsku regulaciju toplovodnog punkta, ventilacije mašinske hale i hlađenje motora  (koristeći Siemens Pаs, WinCC).

 

Dispečerski centar Gasne elektrane – Vostočno Jelovo, Surgutneftegaz, Rusija: SCADA sistem za šest gasna generatora GE Jenbacher, i 6 kV  Rasklopno postrojenje  (koristeći WinCC).

 

Dispečerski centar Gasne elektrane – Priobsko nalazište nafte, Hanti-Mansijsk, Rusija: SCADA sistem za osam gasna generatora GE Jenbacher, i 35 kV-10,3 kV  Rasklopno postrojenje sa sinhronizacijom na mrežu I Master Control (koristeći WinCC).

 

Dispečerski centar Gasne elektrane-toplane – LZOS, Litkarinska fabrika optičkog stakla, Moskva, Rusija: SCADA sistem za četire gasna generatora GE Jenbacher, i 6 kV Rasklopno postrojenje i automatsku regulaciju toplovodnog punkta, ventilacije masinske hale i hladjenje motora  (koristeći Siemens Pаs, WinCC).

 

Dispečerski centar Gasne elektrane – Verhnebakanska cementara, Inteko, Novorosijsk, Rusija: SCADA sistem za dvanaest gasna generatora GE Jenbacher, i 35 kV – 10 kV Rasklopno postrojenje sa sinhronizacijom na mrežu I Master Control  (koristeći WinCC, Sepam, RU Schneider ). 

 

Dispečerski centar Gasne elektrane – Verhne-Šapšinsko nalazište nafte, Monolit, Hanti-Mansijsk, Rusija: SCADA sistem za deset gasna generatora GE Jenbacher, i 6,3 kV Rasklopno postrojenje sa sinhronizacijom na mrežu I Master Control i blokom za pripremu gasa (koristeći WinCC, Sepam, Rasklopno postrojenje Schneider ).

 

Dispečerski centar Gasne elektrane-toplane – Аgrokombinat «Yuzni”, Ustj-Dziguda, Rusija: SCADA sistem za četire gasna generatora GE Jenbacher, i 6 kV Rasklopno postrojenje i automatsku regulaciju toplovodnog punkta, ventilacije plastenika i mašinske hale i hlađenje motora  (koristeći Siemens Pаs, WinCC).  U toku...

 

II Poslovni sistemi

Informacioni sistem (računovodstveno – knjigovodstveni sistem) J.P. SAVA CENTAR  - Beograd

Poslovno informacioni sistem kongresnog centra:knjigovodstvo,finansije, ugostiteljstvo, prodaja karata…

Knjigovodstveni, računovodstveni programi kao i programi sličnog tipa za veliki broj srednjih i manjih firmi :OHIS Komerc, KontoData, ARUS, BMS holding, GI-NI, Makler, Zeleni talas, Plutus, Xenon,  Vespak, Centar za kulturu Rakovica, Jard, Top Secret, Albatros, Kulturni Centar Beograda…

Knjigovodstveni programi za lanac prodavnica Blue Shop

 

III  Istalirani i pušteni uređaji

Nivostati:

Goša - Smederevska Palanka - nivo vode i fekalija u toaletu vagona za brze pruge

Fabrika stočne hrane "SLOGA" - Srpski Itebej - nivo sirovina u ćelijama

Fabrika keksa MIRA - Prijedor - nivo brašna

FOD Bor - 15 komada u Krečani Zabreže

Nivomer

Vodovod Kruševac - nivo bunara

Fabrika stočne hrane "SLOGA" - Srpski Itebej - nivo tečnih komponenti

Fabrika stočne hrane 7 JULI - Debrec - nivo tečnih komponenti

Fabrika vode - Beočin - 5 nivoa filterskih polja

 

Vlagomer

Fabrika stočne hrane SLOGA - Srpski Itebej - vlažnost stočne hrane

Fabrika stočne hrane 7 JULI - Debrec - vlažnost stočne hrane

Merač brzine vetra

Rudnik Cerovo - Majdanpek

 

Protokomer

Vodovod Smederevska Palanka (zamena elektronike)

Građevinski fakultet Beograd, Institut za hidrologiju

Vodovod Banjaluka

FOD Bor - u Krečani Zabreže

Vodovod Čačak (samo sonda)

Vodovod Kruševac (samo sonda)

Novosadska mlekara

IV Projekti

Fabrika lekova - Tjumen, Ruska federacija - Projekat automatike

Pretakališta sirćetne kiseline Novorusisk, Ruska federacija - Projekat energetike postrojenja, instalacije, automatike, SCADA sisteme, Zona opasnosti, protivpožarne zaštite i telefonske instalacije.

Glavni projekat Distributivnog cevovoda "Severni Prsten" u Bijeljini

Glavni projekat Sanacije vodovodnog sistema Čajniče

Glavni projekat Revitalizacije i razvoja vodovodnog sistema  opštine Doboj

Glavni projekat Sanacije vodovodnog sistema Pale

Glavni projekat Regulacije reke Paljanske Miljacke na području Luka I

Pored ovoga naši stručnjaci su radili na izradi sledećih sistema:

Dispečerski centar Istočna Kina, Shang Hai, Nan Jing

Dispečerski centar El. privrede BIH- Sarajevo sekundarna regulacija

Dispečerski centar , PCU Mostar

Fabrika alata - Trebinje - kontrola vršnog opterećenja

Vodovod Bačište Sarajevo - SCADA sistem

Vodovod Istra Buzet - SCADA sistem

Vodovod Kotor - SCADA sistem

Vodovod Batlava Pristina - SCADA sistem

Dispečerski centar JUGEL - Beograd - sekundarna regulacija

Termoelektrana Kakanj blok IV - sistem akvizicije podataka i nadzora

Fabrika stočne hrane Subotica - računarsko upravljanje proizvodnjom

Fabrika stočne hrane "Vitamix" Vrbas - računarsko upravljanje proizvodnjom

Direkcija "ENERGOINVESTA" Sarajevo - evidencija radnog vremena

Aerodrom Sarajevo - Sistem za informisanje službi i putnika

Aerodrom Beograd - Sistem za informisanje službi i putnika

Aerodrom Ljubljana - Sistem za informisanje službi i putnika

Aerodrom Pula - Sistem za informisanje službi i putnika

Aerodrom Soči Ruska Federacija - Informacioni sistem kompletnog aerodroma