INFORMACIONI SISTEMI
INŽENJERING, PROGRAMIRANJE, ŠPEDICIJA

  • office@scada.rs
  • +381 11 212 00 60
  • +381 11 3132 453
Scada - O NAMA

 

Firma "SCADA" ima veliko iskustvo u sledećim delatnostima:
SCADA - sistemima

Automatizaciji 

Informacionim sistemima

Mrežama

Razvoju hardverskih uređaja i proizvodnji

Projektovanju i inžinjeringu u vođenju i izgradnji navedenih sistema

"SCADA" ima dobre poslovne odnose sa lokalnim elektroprivredama, vodovodima i fabrikama. Iskustvo naših stručnjaka, završeni projekti i uređaji koje smo isporučili i ugradili su garancija našim klijentima za sigurnu realizaciju sklopljenih ugovora.

"SCADA" - SKUP USLUGA:

"SCADA" je koncipirana da pruži kompletnu uslugu korisniku (ključ u  ruke) u sledećim oblastima:

 

I Izrada Softera

 

SCADA softver - softver za nadzor i daljinsko upravljanje baziran na PC platformi pod operativnim sistemima:Windows, DOS, UNIX i NT.

Specijalističkih softvera za kontrolu ogleda i mašina.

Poslovni softver: knjigovodstvo, finansije, fakturisanje, lični dohodci, ugostiteljstvo, magacinsko poslovanje.

Sistemi za prodaju karata: bioskopi i pozorišta

 

II Proizvodnja

Nivostat (RF) za sve vrste materijala: tečni, praškasti, zrnasti

Nivometar(Kapacitivni) za tečnosti

Vlagomer za žitarice

Protokomer (elektromagnetni) za provodne tečnosti

Merač brzine vetra

 

III Projektovanje i projektanstki nadzor

 

Projektovanje sistema daljinskog upravljanja

Projektovanje automatike složenih sistema(elektrana, fabrika)

Projektovanje informacionih sistema

Projekat mreža

 

IV Inžinjering

Kompletna realizacija složenih sistema od izbora i nabavka opreme, montaže, puštanja u rad do obuke kadrova i pravljenje izvedbene dokumentacije.

 

V Razvoj

Razvoj specijalnih uređaja prema potrebi naručioca sa kompletnom proizvodnom dokumentacijom i odgovarajućim softverom.

Razvoj specijalnih softverskih paketa prema potrebi naručioca, prema zajednički definisanom obimu i zahtevima programa.

 

VI Konsalting

Pružanje usluga savetnika za definisanje potrebe i obima optimalnih sistema sa najboljim odnosom kvalitet - cena.

NAČIN REALIZACIJE PROJEKTA:

SCADA za svaki projekat formira tim stručnjaka u zavisnosti od :

Kompleksnosti

Oblasti projekta

Obima projekta

Tim ostvaruje direktan kontakt sa klijentima, da bi se razumeli njihovi zahtevi i potrebe. Ovakav način daje najbolje rezultate.

Nakon upoznavanja Investitora sa timom i pojedinačnim referencama svakog specijaliste, utvrđuju se realni rokovi realizacije saglasno ugovoru i plan dinamičke realizacije posla (ugovora).

Pračenje realizacije i kvaliteta izrade projekta sprovodi vođa projekta koji redovno pismeno izveštava direktora i Investitora o stepenu gotovosti posla sve do momenta predaje objekta (sistema) ili proizvoda.